Om oss

Ole Stubberud Landbrukstaksering er et autorisert takseringsfirma og innehaver Ole Stubberud er en sertifisert takstmann gjennom Norsk Landbrukstakst SA. Firmaet holder til på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Ole Stubberud har lang og allsidig erfaring fra landbruket og mange års erfaring fra bank med finansiering og rådgiving og Spesialengasjement.

Ole Stubberud er utdannet agronom ved Akershus Landbruksskole og har økonomiutdannelse fra BI og Norges Markedshøyskole. Takstutdannelsen ble gjennomført ved Norges Eiendomsakademi i regi av Norges Takseringsforbund.

Takstfirmaet ble etablert i 2013 der det er gjennomført mange takster i Akershus og på Østlandet.

Firmaet Ole Stubberud Landbrukstaksering ble i januar 2019 tilsluttet Norsk Landbrukstakst SA, der det er inngått samarbeidsavtaler med bl.a. Norsk Landbruksrådgivning og Skogbrukets Kursinstitutt.

Ole Stubberud Landbrukstaksering ble i 2020 godkjent til å utføre skjønn og erstatningsberegninger ved ekspropriasjon og grunnavståelse.