I samarbeid med

20 ÅRS ERFARING MED VERDISETTING AV SKOG- OG LANDBRUKSEIENDOMMER

Når det skal velges takstmann ved verditaksering av landbrukseiendommer er det viktig å velge en takstmann med lang erfaring og med god fagkompetanse og som kjenner godt til lovverket og retningslinjene for taksering.

I verditaksering av landbrukseiendommer er det i tillegg til klare retningslinjer for utarbeidelse av taksten også rom for bruk en viss grad av skjønn der god erfaring og kompetanse fra takstmann sikrer at takstdokumentet holder god kvalitet.

Taksering av landbrukseiendommer er mer omfattende enn taksering av privatboliger og næringsbygg der taksten omfatter alle bygninger på gården med bolighus, driftsbygninger og andre bygninger samt jord- og skogbruksarealer. Øvrige ressurser på gården som jakt- og utmarksinntekter, grus, festeinntekter m.m. verdsettes og synliggjøres i takst-dokumentet.

Ole Stubberud Landbrukstaksering leverer et takstdokument som er beskrivende og som godt synliggjør verdiene i eiendommen med en samlet markedsverdi innenfor konsesjonslovgivningen og retningslinjer gitt i rundskriv fra Landbruks og matdepartementet.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en prat og en avtale.

Medlem av Norsk Landbrukstakst SA i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning