Ole Stubberud Landbrukstaksering

Taksering av landbrukseiendommer

Solid bakgrunn og lang erfaring gir god kvalitet

18 ÅRS ERFARING MED VERDISETTING AV LANDBRUKSEIENDOMMER

Når du skal velge takstmann ved verditaksering av landbrukseiendom er det viktig å velge en takstmann med lang erfaring og med god fagkompetanse på området og som kjenner godt til lovverket og retningslinjene for taksering av landbrukseiendommer.

Taksering av landbrukseiendommer er et mye mer omfattende enn oppdrag med taksering av privatbolig og næringsbygg. Alle bygninger på eiendommen må vurderes og takseres, jord og skogsareal må verdsettes ut fra klare retningslinjer og en samlet vurdering må gjøres ut fra retningslinjene som er gitt fra i konsesjonslovgivning og Landbruks- og Matdepartementet. Øvrige ressurser på gården som jakt- og utmarksinntekter, grus og festeinntekter m.m. må også hensyntas og verdivurderes slik at man samlet kommer fram til en markedspris på eiendommen innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Ta kontakt med oss i dag, så tar vi en prat.

Medlem av Norsk Landbrukstakst SA i samarbeid med Norges Bondelag